Agnes Einman: üheks peamiseks vägivalla põhjuseks on naiste ebavõrdne olukord võrreldes meestega, seksistlikud hoiakud ning võimuhierarhia

Perevägivald ja naistevastane vägivald on tõsiseks probleemiks üle maailma. Olgugi, et nii Eestis kui mujal on astutud palju olulisi samme vägivalla vähendamiseks ning inimeste suhtumine ja arusaamine perevägivallast on oluliselt muutunud, on veel palju neid, kes ei oska või ei julge otsida abi, kirjutab sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Agnes Einman. 

Agnes Einman: üheks peamiseks vägivalla põhjuseks on naiste ebavõrdne olukord võrreldes meestega, seksistlikud hoiakud ning võimuhierarhia
Perevägivald ja naistevastane vägivald on tõsiseks probleemiks üle maailma. Olgugi, et nii Eestis kui mujal on astutud palju olulisi samme vägivalla vähendamiseks ning inimeste suhtumine ja arusaamine perevägivallast on oluliselt muutunud, on veel palju neid, kes ei oska või ei julge otsida abi, kirjutab sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitikate osakonna nõunik Agnes Einman.