Akadeemikud on seisukohal, et 5G-st loobumine on arulage

Eesti teaduste akadeemia akadeemikud on seisukohal, et Eesti peaks jätkama 5G tehnoloogia ülevõtmisega, kuid nentisid, et raadiosagedustega kaasnevad terviseriskid on sellel olemas.

Akadeemikud on seisukohal, et 5G-st loobumine on arulage
Eesti teaduste akadeemia akadeemikud on seisukohal, et Eesti peaks jätkama 5G tehnoloogia ülevõtmisega, kuid nentisid, et raadiosagedustega kaasnevad terviseriskid on sellel olemas.