Andres Sepp: pärandi hoidmisest riigimetsas Tulimäe hiie paistel

Üraskikahjustused Tulimäe hiies on tõstatanud küsimuse, kas looduslikus pühapaigas on paslik raiuda või lasta üraskil oma tööd teha. Riigimetsa majandamise keskus (RMK) ja kohalik kogukond üheskoos otsustasid teha raiet metsa ja hiie säilimise...

Andres Sepp: pärandi hoidmisest riigimetsas Tulimäe hiie paistel
Üraskikahjustused Tulimäe hiies on tõstatanud küsimuse, kas looduslikus pühapaigas on paslik raiuda või lasta üraskil oma tööd teha. Riigimetsa majandamise keskus (RMK) ja kohalik kogukond üheskoos otsustasid teha raiet metsa ja hiie säilimise kasuks.