Antslas algab reoveepuhasti uuendamine

AS Võru Vesi alustab Antsla linna reoveepuhasti rekonstrueerimist, mis hakkab edaspidi puhastama ka Kobela ja Vana-Antsla aleviku ning Kraavi ja Uue-Antsla küla reovett.

Antslas algab reoveepuhasti uuendamine
AS Võru Vesi alustab Antsla linna reoveepuhasti rekonstrueerimist, mis hakkab edaspidi puhastama ka Kobela ja Vana-Antsla aleviku ning Kraavi ja Uue-Antsla küla reovett.