Aprillis kasvas Eestis nii eksport kui ka import, tõus on võrreldes möödunud aastaga neli protsenti

Statistikaameti andmetel suurenes nii kaupade eksport kui ka import 2019. aasta aprillis võrreldes eelmise aasta aprilliga 4%. 

Aprillis kasvas Eestis nii eksport kui ka import, tõus on võrreldes möödunud aastaga neli protsenti
Statistikaameti andmetel suurenes nii kaupade eksport kui ka import 2019. aasta aprillis võrreldes eelmise aasta aprilliga 4%.