Avalikustati keskkonnamõju hindamise programm esimesele Rail Baltica trassilõigule Eestis

Jutt käib Harju ja Rapla maakonna piirist Hagudini valminud lõigust.

Avalikustati keskkonnamõju hindamise programm esimesele Rail Baltica trassilõigule Eestis
Jutt käib Harju ja Rapla maakonna piirist Hagudini valminud lõigust.