Avastus: mesilased oskavad arvutada

Avastus: mesilased oskavad arvutada
Mesilindude piiratud matemaatiline võimekus oli teada varemgi, kuid värske teadustöö näitab, et need putukad oskavad rohkemgi kui seni arvatud.