Avatud on Tartu teadushuvihariduse juhendajate stipendiumikonkurss

Algavaks õppeaastaks annab Tartu linn loodus-, tehnika- ja täppisteaduste ringijuhendajatele enesetäienduseks välja kakskümmend 2000-eurost stipendiumi. 

Avatud on Tartu teadushuvihariduse juhendajate stipendiumikonkurss
Algavaks õppeaastaks annab Tartu linn loodus-, tehnika- ja täppisteaduste ringijuhendajatele enesetäienduseks välja kakskümmend 2000-eurost stipendiumi.