Birute Klaas-Lang: käes on aeg teha eesti kooli tähtsaim otsus

Birute Klaas-Lang: käes on aeg teha eesti kooli tähtsaim otsus
Kui me räägime üldhariduskooli reformist, mis peaks seni eksisteerinud kaks paralleelmaailma – eestikeelse ja venekeelse kooli – juhtima samasse süsteemi, siis tuleb lahti ja läbi rääkida väga palju probleemseid punkte.