DANSKE TÕUS JA LANGUS. Kolmas Peatükk. Sampo, Danske ja Rehe aeg: vana hea idasuund ja hüpe intressisõtta

Soomlaste käes sai Optivast Sampo, siis Taanlaste käes Sampost Danske ning maksuametist naasis panganägude sekka Aivar Rehe.

DANSKE TÕUS JA LANGUS. Kolmas Peatükk. Sampo, Danske ja Rehe aeg: vana hea idasuund ja hüpe intressisõtta
Soomlaste käes sai Optivast Sampo, siis Taanlaste käes Sampost Danske ning maksuametist naasis panganägude sekka Aivar Rehe.