Detailplaneeringu vastu­võtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Lääne-Nigula vallavolikogu võttis vastu 22.08.2019. a otsusega nr 42 Altmäe katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu Allikmaa külas (ca 3,5 ha) Lääne- Nigula vallas Lääne maakonnas. Lääne päästekeskus kooskõlastas tuleohutuse osa 20. juunil,...

Detailplaneeringu vastu­võtmine ja avalikule väljapanekule  suunamine

Lääne-Nigula vallavolikogu võttis vastu 22.08.2019. a otsusega nr 42 Altmäe katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu Allikmaa külas (ca 3,5 ha) Lääne- Nigula vallas Lääne maakonnas. Lääne päästekeskus kooskõlastas tuleohutuse osa 20. juunil, põllumajandusamet 4. juulil ja keskkonnaamet 5. juulil. RMK andis arvamuse, et puuduvad vastuväited riigimetsa pinnastee kasutamiseks. Rahandusministeerium täiendavaid koostöötegijaid ja kaasatavaid ei määranud. Planeeringu […]

The post Detailplaneeringu vastu­võtmine ja avalikule väljapanekule suunamine appeared first on Lääne Elu.