Eesti ei sõltu Vene elektrist ja meie enda ebatõhusad põlevkivijaamad kriisist niikuinii ei päästa

Elering kinnitab, et me ei sõltu Vene elektrist midagi nii palju, kui avalikkusele püüatakse mõista anda. Samuti soovitab võrguettevõte lõpetada Eestisse ebaefektiivsete põlevkivijaamade rajamise.

Eesti ei sõltu Vene elektrist ja meie enda ebatõhusad põlevkivijaamad kriisist niikuinii ei päästa
Elering kinnitab, et me ei sõltu Vene elektrist midagi nii palju, kui avalikkusele püüatakse mõista anda. Samuti soovitab võrguettevõte lõpetada Eestisse ebaefektiivsete põlevkivijaamade rajamise.