Eesti kaitsevaldkonna kuvand Venemaa meedias

NATO liitlasüksuste saabumisega Eestisse 2017. aastal on kaitseväe ja kaitsevaldkonnaga seotud teemade kajastuste arv Venemaa meedias märgatavalt tõusnud. Nende kahe aasta jooksul on välja kujunenud teatud arengusuunad ja seaduspärasused, kuidas...

Eesti kaitsevaldkonna kuvand Venemaa meedias
NATO liitlasüksuste saabumisega Eestisse 2017. aastal on kaitseväe ja kaitsevaldkonnaga seotud teemade kajastuste arv Venemaa meedias märgatavalt tõusnud. Nende kahe aasta jooksul on välja kujunenud teatud arengusuunad ja seaduspärasused, kuidas Kremli propaganda Eesti kaitseväge oma lugejatele presenteerib ja milliseid eesmärke need sõnumid täidavad.