Eesti lapsed vajavad eestikeelset koolikeskkonda

Eesti lapsed vajavad eestikeelset koolikeskkonda

Eestis on ühtne kool ja oleme oma ühiskonnas nii kaugel, et lisaks venekeelsete gümnaasiumide eestikeelseks muutmisele, millega on seni tegeldud, tuleb peamiselt eesti õppekeelele viia tegelikult ka kõik teised üldhariduskooliastmed. Eestikeelsesse keskkonda peaks ka muust keskkonnast pärit laps Eestis sattuma juba lasteaias. Selleks tuleb kasutada piirkonniti erinevaid mudeleid. Ülemineku tempod sõltuvad ka sellest, millised eeldused […]

The post Eesti lapsed vajavad eestikeelset koolikeskkonda appeared first on Põhjarannik.