ELS: plastikkõrte keelustamisel pole puuetega inimeste vajadustele mõeldud

Plastkõrsi keelav seadusandlus ning hukkamõistvad kampaaniad teevad Eesti Lihasehaigete Seltsile (ELS) suurt muret, sest plastikust kõrs on paljudele puuetega inimestele eluliselt oluline abivahend.

ELS: plastikkõrte keelustamisel pole puuetega inimeste vajadustele mõeldud
Plastkõrsi keelav seadusandlus ning hukkamõistvad kampaaniad teevad Eesti Lihasehaigete Seltsile (ELS) suurt muret, sest plastikust kõrs on paljudele puuetega inimestele eluliselt oluline abivahend.