Enamik tööandjaid on võrdse kohtlemise omaks võtnud

Tööportaal CV-Online tegi 2019. aasta märtsis tööandjate hulgas küsitluse, et uurida tööandjate suhtumist töötajate valimisse soo ja vanuse alusel. Aeg-ajalt on ikka tunda olnud entusiastlike ametnike initsiatiivi keelata seadusandliku aktiga tööportaalidel andmebaasiotsingus soo ja vanuse kriteeriumite rakendamine.

Enamik tööandjaid on võrdse kohtlemise omaks võtnud
Tööportaal CV-Online tegi 2019. aasta märtsis tööandjate hulgas küsitluse, et uurida tööandjate suhtumist töötajate valimisse soo ja vanuse alusel. Aeg-ajalt on ikka tunda olnud entusiastlike ametnike initsiatiivi keelata seadusandliku aktiga tööportaalidel andmebaasiotsingus soo ja vanuse kriteeriumite rakendamine.