Ene Ahas: põhiseadusega tagatud õigus juua ja vägivallatseda

Käimasolev avalik debatt lähisuhtevägivalla ohvritele õigusabi osutamise võimalustest tõstatab küsimuse, kui palju tegelikult saavad juristid ja kohtud ära teha probleemi lahendamiseks.

Ene Ahas: põhiseadusega tagatud õigus juua ja vägivallatseda
Käimasolev avalik debatt lähisuhtevägivalla ohvritele õigusabi osutamise võimalustest tõstatab küsimuse, kui palju tegelikult saavad juristid ja kohtud ära teha probleemi lahendamiseks.