Erakonnad müüvad meile eriti lahjat põrsast kotis

Valeinfo häire. Parteid üritavad tõestada, et Eestis kasvab raha aasta ringi vilju andva puu otsas.

Erakonnad müüvad meile eriti lahjat põrsast kotis
Valeinfo häire. Parteid üritavad tõestada, et Eestis kasvab raha aasta ringi vilju andva puu otsas.