Erametsaliit: looduse ja lindude hoidmine on meie kõikide, mitte ainult metsaomanike, vastutus

Eesti Erametsaliit kirjutab oma kirjas õiguskantslerile, et nad ei pea põhjendatuks, kui lindude pesitsuse häirimisel keskendutakse ainult metsandusele. Liidu hinnangul tuleks auditeerida Looduskaitseseaduse vastava paragrahvi toimimist laiemalt.

Erametsaliit: looduse ja lindude hoidmine on meie kõikide, mitte ainult metsaomanike, vastutus
Eesti Erametsaliit kirjutab oma kirjas õiguskantslerile, et nad ei pea põhjendatuks, kui lindude pesitsuse häirimisel keskendutakse ainult metsandusele. Liidu hinnangul tuleks auditeerida Looduskaitseseaduse vastava paragrahvi toimimist laiemalt.