Erikomisjon peab vajalikuks üle vaadata käitumisjuhiseid

Korruptsioonivastane erikomisjon kuulas esmaspäeval Kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisalu ülevaadet korruptsioonivastasest tegevusest ameti haldusalas ja pidas peab vajalikuks vaadata üle ametnike käitumisjuhiseid.

Erikomisjon peab vajalikuks üle vaadata käitumisjuhiseid
Korruptsioonivastane erikomisjon kuulas esmaspäeval Kaitsepolitseiameti peadirektori Arnold Sinisalu ülevaadet korruptsioonivastasest tegevusest ameti haldusalas ja pidas peab vajalikuks vaadata üle ametnike käitumisjuhiseid.