Erra saab kettagolfiraja või priitahtlikud pritsimehed remonditud ruumid

Lüganuse vald pani kaasava eelarve hääletamisele kaks ideed − kettagolfiraja ehitamise Errasse ning Purtse vabatahtlike päästjate olmeruumide remontimise −, aga jättis turvalisuskaalutlustele viidates hääletuselt välja kiviõlilaste soovi rajada...

Erra saab kettagolfiraja või priitahtlikud pritsimehed remonditud ruumid
Lüganuse vald pani kaasava eelarve hääletamisele kaks ideed − kettagolfiraja ehitamise Errasse ning Purtse vabatahtlike päästjate olmeruumide remontimise −, aga jättis turvalisuskaalutlustele viidates hääletuselt välja kiviõlilaste soovi rajada linna puhke- ja grillimisalasid.