Harri Kingo - Lähen ja teen teile ühe kohvi

Harri Kingo - Lähen ja teen teile ühe kohvi ---- Mul on veidi kahju neist politoloogidest. Igal nädalal (või igal kuul) saavad nad uued numbrid enda ette (mis iseenesest on kaheldava väärtusega) ja seistes silmitsi nende numbrilisel kujul esitatud...

Harri Kingo - Lähen ja teen teile ühe kohvi
Harri Kingo - Lähen ja teen teile ühe kohvi ---- Mul on veidi kahju neist politoloogidest. Igal nädalal (või igal kuul) saavad nad uued numbrid enda ette (mis iseenesest on kaheldava väärtusega) ja seistes silmitsi nende numbrilisel kujul esitatud faktidega, peavad nad kiiresti konstrueerima mingi uue usutava teooria, mingid uued loogilised põhjendused, mingid uued kõikehõlmavad kontekstid, paradigmad ja teooriad, miks need numbrid on just sellised, nagu need on. Politoloogide töö on seeläbi igavene lausa kunstiline loomeprotsess, mida võiks võrrelda luuletaja tööga. Luuletaja asi on konstrueerida sõnadest uus luuletus, politoloog peab numbritest konstrueerima uue pildi reaalsusest - uue reaalsuse. Ja nii päevast päeva.