Järvamaa supluskohtade vesi vastab nõuetele

Terviseameti andmete kohaselt vastab sel aastal suplusvee kvaliteet enamus randadest nõuetele. Alanud suplushooajal on Eestis avatud 54 ametliku supluskohta. Neist 27 asub mere ääres ja 27 on siseveekogud.

Järvamaa supluskohtade vesi vastab nõuetele
Terviseameti andmete kohaselt vastab sel aastal suplusvee kvaliteet enamus randadest nõuetele. Alanud suplushooajal on Eestis avatud 54 ametliku supluskohta. Neist 27 asub mere ääres ja 27 on siseveekogud.