Juhan Peegel: kui muud midagi ei aita, siis kõnele tõtt

Ajakirjanike õpetaja, professsor Juhan Peegli päev möödus 17. mail taaskohtumise rõõmus ja tõdemuses, et tudengipõlves omandatud teadmised ja väärtused seovad ajakirjandusosakonna inimesi ja Peegli õpilasi tugevasti ka 2019. aastal.

Juhan Peegel: kui muud midagi ei aita, siis kõnele tõtt
Ajakirjanike õpetaja, professsor Juhan Peegli päev möödus 17. mail taaskohtumise rõõmus ja tõdemuses, et tudengipõlves omandatud teadmised ja väärtused seovad ajakirjandusosakonna inimesi ja Peegli õpilasi tugevasti ka 2019. aastal.