Kaitsevägi õpetab ajateenijatele eesti keelt

Kaitsevägi õpetab alates käesolevast aastast kohustuslikus korras eesti keelt ajateenijatele, kelle riigikeele oskus on puudulik.

Kaitsevägi õpetab ajateenijatele eesti keelt
Kaitsevägi õpetab alates käesolevast aastast kohustuslikus korras eesti keelt ajateenijatele, kelle riigikeele oskus on puudulik.