Karin Streimann: on aeg investeerida tõenduspõhisesse ennetusse

Praegu koostatav rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 toob välja, et enam kui pool enneaegse suremuse tõttu kaotatud eluaastatest ja haigestumusest on Eestis põhjustatud riskiteguritest või -käitumisest. Enamik inimestele ja ühiskonnale...

Karin Streimann: on aeg investeerida tõenduspõhisesse ennetusse

Praegu koostatav rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 toob välja, et enam kui pool enneaegse suremuse tõttu kaotatud eluaastatest ja haigestumusest on Eestis põhjustatud riskiteguritest või -käitumisest. Enamik inimestele ja ühiskonnale tervikuna kahjusid kaasa toovatest probleemidest ja käitumisest on ennetatavad. Sellised probleemid on näiteks meeleoluhäired, enesevigastamine, rasvumine, alkoholi, tubakatoodete ja narkootikumide tarvitamine, vägivald ja õigust rikkuv käitumine […]

The post Karin Streimann: on aeg investeerida tõenduspõhisesse ennetusse appeared first on Lääne Elu.