Kas Heinlaiust saab väikesaar?

Rahandusministeerium on koostanud valitsuse määruse eelnõu, millega lisatakse väikesaarte nimistusse kaks uut saart – Kräsuli ja Heinlaid. Eelnõuga kinnitatakse uuendatud väikesaarte nimistu alates 2019. aastast. Sellesse arvatakse Viimsi valla territooriumil asuv Kräsuli saar, kus on viis elanikku ja Hiiumaa valla territooriumil paiknev Heinlaid, kus on kuus elanikku. Rahandusministeerium on koostanud valitsuse määruse eelnõu, millega lisatakse [...]

Kas Heinlaiust saab väikesaar?
Rahandusministeerium on koostanud valitsuse määruse eelnõu, millega lisatakse väikesaarte nimistusse kaks uut saart – Kräsuli ja Heinlaid. Eelnõuga kinnitatakse uuendatud väikesaarte nimistu alates 2019. aastast. Sellesse arvatakse Viimsi valla territooriumil asuv Kräsuli saar, kus on viis elanikku ja Hiiumaa valla territooriumil paiknev Heinlaid, kus on kuus elanikku. Rahandusministeerium on koostanud valitsuse määruse eelnõu, millega lisatakse [...]