Kas looduslikus pühapaigas raiuda või lasta üraskil oma tööd teha?

Üraskikahjustused Tulimäe hiies on tõstatanud küsimuse, kas looduslikus pühapaigas on paslik raiuda või lasta üraskil oma tööd teha. RMK ja kohalik kogukond üheskoos otsustasid teha raiet metsa ja hiie säilimise kasuks.

Kas looduslikus pühapaigas raiuda või lasta üraskil oma tööd teha?
Üraskikahjustused Tulimäe hiies on tõstatanud küsimuse, kas looduslikus pühapaigas on paslik raiuda või lasta üraskil oma tööd teha. RMK ja kohalik kogukond üheskoos otsustasid teha raiet metsa ja hiie säilimise kasuks.