Kaur Maran: vett hägustavad jaanalinnud

Täiuslikus maailmas peaksid rahva mandaadi saanud valitsejad otsuste langetamisel ja elluviimisel tuginema teadmistele, mida targad teadlased ja uurijad välja on selgitanud. Valima võimalikult vähe saastavad energiaallikad, lubama suuremaid...

Kaur Maran: vett hägustavad jaanalinnud
Täiuslikus maailmas peaksid rahva mandaadi saanud valitsejad otsuste langetamisel ja elluviimisel tuginema teadmistele, mida targad teadlased ja uurijad välja on selgitanud. Valima võimalikult vähe saastavad energiaallikad, lubama suuremaid arendusi vaid kohtades, kus see kohalikku keskkonda minimaalselt kahjustab jne.