Kehtiv maksusüsteem röövib lapsevanema kaotanud peresid

Kehtiv maksusüsteem röövib lapsevanema kaotanud peresid
Kuna toitjakaotuspension arvestatakse nüüd maksustatava tulu hulka, vähendab see vanemale ettenähtud maksusoodustust. See paneb aga vanema kaotanud pered maksusoodustuse kasutamisel kehvemasse olukorda kui teised pered.