Keskkonnaagentuur asus koos Tartu koolidega õhu kvaliteeti uurima

Keskkonnaagentuur alustas koos Tartu koolidega üle-Euroopalist õhukvaliteediteemalist kodanikuteaduse projekti, mille eesmärk on analüüsida, millise kvaliteediga on õhk koolide juures.

Keskkonnaagentuur asus koos Tartu koolidega õhu kvaliteeti uurima
Keskkonnaagentuur alustas koos Tartu koolidega üle-Euroopalist õhukvaliteediteemalist kodanikuteaduse projekti, mille eesmärk on analüüsida, millise kvaliteediga on õhk koolide juures.