Keskkonnakaitsest Eesti metsades: vastus Andres Talijärvele

Keskkonnakaitsest Eesti metsades: vastus Andres Talijärvele
Tänan Andres Talijärve võimaluse eest selgitada oma väidet keskkonnakaitseliste eesmärkide hiljutise nõrgenemise kohta Eesti metsanduses, kuid taunin väidete moonutamist.