Keskkonnaminister kutsub liigirikkust säilitama ja raierahu pidama

Alates 1980. aastast on saanud kenaks kombeks pidada looduskaitsekuud. Keskkonnaministri Rene Kokki sõnul on loodus kõikjal meie ümber, mitte ainult kaitsealadel. Looduskaitsekuul räägime, kuidas me kõik oma tegude ja tegematajätmistega saame kaasa aidata liigirikkusele.


                Keskkonnaminister kutsub liigirikkust säilitama ja raierahu pidama
Alates 1980. aastast on saanud kenaks kombeks pidada looduskaitsekuud. Keskkonnaministri Rene Kokki sõnul on loodus kõikjal meie ümber, mitte ainult kaitsealadel. Looduskaitsekuul räägime, kuidas me kõik oma tegude ja tegematajätmistega saame kaasa aidata liigirikkusele.