Kiire interneti teema täna riigikogus


                Kiire interneti teema täna riigikogus
Riigikogu erikomisjon saab täna ülevaate tegevustest, kuidas kiire internet kõigile kättesaadavaks teha. Veebis ülekantavale istungile on kutsutud ka asjassepuutuvad firmad.