Kinnispakkide kohustuslikud eelmääratud nimikogused, kinnispakkide märgistamise nõuded, täitekoguse lubatud hälbed nimikogusest ning kinnispakkide täitekoguste kontrollimise kord (0)

Kinnispakkide kohustuslikud eelmääratud nimikogused, kinnispakkide märgistamise nõuded, täitekoguse lubatud hälbed nimikogusest ning kinnispakkide täitekoguste kontrollimise kord

Vastu võetud: 24.01.2019

Jõustumise kp. 01.02.2019 Avaldamismärge: RT I, 29.01.2019, 16

https://www.riigiteataja.ee/akt/129012019016

Reaktsioon uudisele?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0