Kohtu püüd pooli kompromissile viia jäi tulemuseta

Kohus pakkus Leie kooli küsimuse lahendamiseks pooltele kompromissi, kuid nii Viljandi vald kui Leie kogukond jäid oma seisukohtadele kindlaks. Kohtuvaidlus läheb seega edasi ja kohtu määratud õiguskaitse jääb kehtima.

Kohtu püüd pooli kompromissile viia jäi tulemuseta
Kohus pakkus Leie kooli küsimuse lahendamiseks pooltele kompromissi, kuid nii Viljandi vald kui Leie kogukond jäid oma seisukohtadele kindlaks. Kohtuvaidlus läheb seega edasi ja kohtu määratud õiguskaitse jääb kehtima.