Kohus keelas vallal Pärnu lennujaamale kasutusluba välja anda

Kohus keelas vallal Pärnu lennujaamale kasutusluba välja anda
Tallinna halduskohus võttis täna menetlusse OÜ Air Livonia kaebuse Tori vallavalitsuse antud korralduse Pärnu lennujaama lennuraja ehitusloa andmiseks ja muutis varasemat, esialgset õiguskaitset, keelates vallavalitsusel vaidlustatud korralduse ja ehitamise tulemusel kasutusluba väljastada. Ehitustegevuse peatamist kohus ei pikendanud.