Kohus tunnistas puuduliku asjaajamise tõttu kuue inimese sundravi ebaseaduslikuks

Seadus lubab inimese, kes on ohuks enda või teiste tervisele, kohtu määruse alusel vastu tema tahtmist saata sundravile. Esmalt neljaks päevaks, vajaduse korral kauemakski. Viimase poole aasta jooksul on Tartu ringkonnakohus tühistanud aga kuus Tartu ülikooli psühhiaatriakliiniku pika sundravi otsust, viidates lohakale paberimajandusele.

Kohus tunnistas puuduliku asjaajamise tõttu kuue inimese sundravi ebaseaduslikuks
Seadus lubab inimese, kes on ohuks enda või teiste tervisele, kohtu määruse alusel vastu tema tahtmist saata sundravile. Esmalt neljaks päevaks, vajaduse korral kauemakski. Viimase poole aasta jooksul on Tartu ringkonnakohus tühistanud aga kuus Tartu ülikooli psühhiaatriakliiniku pika sundravi otsust, viidates lohakale paberimajandusele.