Konkurentsiamet ei rahuldanud Tallinna Vee vaiet tariifide kooskõlastamiseks

Konkurentsiamet ei rahuldanud AS-i Tallinna Vesi vaiet seoses ameti otsusega jätta veeteenuse hinnad kooskõlastamata. 

Konkurentsiamet ei rahuldanud Tallinna Vee vaiet tariifide kooskõlastamiseks
Konkurentsiamet ei rahuldanud AS-i Tallinna Vesi vaiet seoses ameti otsusega jätta veeteenuse hinnad kooskõlastamata.