Koolides hakatakse õpetama programmeerimist ja digiteenuste loomist

26. septembril algab Tallinnas õpetajate koolitusega uus gümnaasiumiastme informaatika valikkursuste programm, mille eesmärgiks on viia koolide IT-õpe vastavusse tööturu nõudlusega.

Koolides hakatakse õpetama programmeerimist ja digiteenuste loomist
26. septembril algab Tallinnas õpetajate koolitusega uus gümnaasiumiastme informaatika valikkursuste programm, mille eesmärgiks on viia koolide IT-õpe vastavusse tööturu nõudlusega.