Koolispordi liit: õpetajad peab motiveerima õppekavaväliselt töötama

Eesti Koolispordi Liidu üldkoosolek otsustas teha valitsusele ettepaneku töötada välja  motivatsioonisüsteem õpetajatele, kes lisaks oma igapäevatööle panustavad aktiivselt õppekavavälisesse tegevusse.

Koolispordi liit: õpetajad peab motiveerima õppekavaväliselt töötama
Eesti Koolispordi Liidu üldkoosolek otsustas teha valitsusele ettepaneku töötada välja  motivatsioonisüsteem õpetajatele, kes lisaks oma igapäevatööle panustavad aktiivselt õppekavavälisesse tegevusse.