Kõrgharidusseadus (20.02.19)

Vastu võetud 20.02.2019 Jõustumise kp: 01.09.2019. Avaldamismärge: RT I, 19.03.2019, 12 https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019012

Kõrgharidusseadus (20.02.19)

Vastu võetud 20.02.2019

Jõustumise kp: 01.09.2019. Avaldamismärge: RT I, 19.03.2019, 12

https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019012