Kuhu mahutada tunniplaanis lähiajalugu? Rootsi kaalus antiikaja õppekavast välja viskamist, muutusi arutatakse ka Eestis.

Möödunud aastal ajaloo ainekava analüüsinud töörühm tegi ettepaneku õpitavate üksikteadmiste hulka vähendada.

Kuhu mahutada tunniplaanis lähiajalugu? Rootsi kaalus antiikaja õppekavast välja viskamist, muutusi arutatakse ka Eestis.
Möödunud aastal ajaloo ainekava analüüsinud töörühm tegi ettepaneku õpitavate üksikteadmiste hulka vähendada.