Küsimusi tekitavad pestitsiidid Eesti veekogudes

Keskkonnaagentuuri iga-aastane riiklik keskkonnaseire analüüsib Eesti järvedest, jõgedest ning põhjaveest ohtlike aineid ning selgunud on 2018. aasta kokkuvõtlikud tulemused.


                Küsimusi tekitavad pestitsiidid Eesti veekogudes
Keskkonnaagentuuri iga-aastane riiklik keskkonnaseire analüüsib Eesti järvedest, jõgedest ning põhjaveest ohtlike aineid ning selgunud on 2018. aasta kokkuvõtlikud tulemused.