Läti tööjõudu tervitavad nii ettevõtjad kui kinnisvaraturg

Valga ettevõtjad näevad Läti tööjõudu ühest küljest teretulnud lahendusena kohaliku tööjõu puuduse leevendamiseks. Murelikuks teeb aga see, et Eesti töötajad jäävad tööturult kõrvale, sest palgad ei motiveeri.

Läti tööjõudu tervitavad nii ettevõtjad kui kinnisvaraturg
Valga ettevõtjad näevad Läti tööjõudu ühest küljest teretulnud lahendusena kohaliku tööjõu puuduse leevendamiseks. Murelikuks teeb aga see, et Eesti töötajad jäävad tööturult kõrvale, sest palgad ei motiveeri.