Lapsi väärkohtlevad pereliikmed või -tuttavad

Seksuaalse väärkohtlemise märkamise alase koolituse lektorid ja osalejad tõdevad, et väikese kogukonna sisesed suhted võivad takistada nii väärkohtlemisest teadaandmist kui ka väärkohtlejate vastutusele võtmist.

Lapsi väärkohtlevad pereliikmed või -tuttavad
Seksuaalse väärkohtlemise märkamise alase koolituse lektorid ja osalejad tõdevad, et väikese kogukonna sisesed suhted võivad takistada nii väärkohtlemisest teadaandmist kui ka väärkohtlejate vastutusele võtmist.