Liiklusohutuse audiitor: oleme Jüri Aarmale võlgu eeskirjade ajakohastamise

Volitatud teedeinsener ja liiklusohutuse audiitor Ain Kendra on seisukohal, et kergliikluse ja raudtee suhted peaksid olema paremini reguleeritud: raudtee tehnokasutuseeskiri tuleks ajakohastada. Kergliiklus on üldmõiste, mis peaks katma laia...

Liiklusohutuse audiitor: oleme Jüri Aarmale võlgu eeskirjade ajakohastamise
kergliiklus raudteeVolitatud teedeinsener ja liiklusohutuse audiitor Ain Kendra on seisukohal, et kergliikluse ja raudtee suhted peaksid olema paremini reguleeritud: raudtee tehnokasutuseeskiri tuleks ajakohastada. Kergliiklus on üldmõiste, mis peaks katma laia liiklejate spektri mis mahub jalakäija ja pisimopeedi vahele, ei vaja üldjuhul juhiluba ja mille kiirused peaksid üldjuhul jääma alla 25 km/h. Liigeldes kõnniteel, tuleb arvestada jalakäijatega [...]

Source