Linn laseb aastas lammutada paar–kolm ebaseaduslikku väikeehitist

Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond tuletab meelde, et vaba ehitustegevuse alla kuuluvate väikeehitiste nagu aiamaja, kõrvalhoone või kuuri püstitamisel tuleb igal juhul pöörduda omavalitsuse poole.

Linn laseb aastas lammutada paar–kolm ebaseaduslikku väikeehitist
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond tuletab meelde, et vaba ehitustegevuse alla kuuluvate väikeehitiste nagu aiamaja, kõrvalhoone või kuuri püstitamisel tuleb igal juhul pöörduda omavalitsuse poole.