Linnajuhid saavad preemiat

Võru linnavolikogu otsustas maksta linnavalitsuse liikmetele preemiat ühe kuu ametipalga ulatuses.

Linnajuhid saavad preemiat
Võru linnavolikogu otsustas maksta linnavalitsuse liikmetele preemiat ühe kuu ametipalga ulatuses.