Maa poolustevahetus võib võtta arvatust rohkem aega

Maa magnetpooluste kardetav ümberpöördumine ei tarvitsegi tulla nii kardetav kui seni arvatud.

Maa poolustevahetus võib võtta arvatust rohkem aega
Maa magnetpooluste kardetav ümberpöördumine ei tarvitsegi tulla nii kardetav kui seni arvatud.